Persbericht van De Schoolkrantdrukkerij

Adverteerders misleid over Schoolmagazine


Schoolmagazine Apprentice Uitgevers Als adverteerder in een tijdschrift wil je dat de uitgever eerlijk is over de oplage en het aantal lezers dat wordt bereikt, zodat je geen kat in de zak koopt. Op 28 april oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam dat Apprentice Uitgevers, de uitgever van het blad Schoolmagazine, misleidende reclame-mededelingen heeft gepubliceerd. De claims betroffen zowel de verspreiding als het bereik, die volgens onderzoek in werkelijkheid veel lager zijn.


Het kort geding was aangespannen door concurrent De Schoolkrantdrukkerij. Directeur Paik van den Hoek Ostende vertelt: "Apprentice schreef op de tariefkaart van Schoolmagazine dat deze titel een bereik zou hebben van 730.000 lezers in de doelgroep van middelbare scholieren." De rechter oordeelde dat Apprentice daarvan geen bewijs heeft kunnen leveren. "Volgens het respresentatieve onderzoek dat wij hebben laten doen door marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen, is het bereik van Schoolmagazine slechts 131.000. Dat is dus minder dan een vijfde van het beweerde bereik", aldus Van den Hoek Ostende.

In het kort geding vocht De Schoolkrantdrukkerij nog twee andere claims aan over de verspreiding van Schoolmagazine. De rechter oordeelde dat alledrie de mededelingen misleidend zijn. Apprentice is per direct verboden om deze reclame-uitingen verder te verspreiden. Ook moet er een rectificatie geplaatst worden op de website apprenticeuitgevers.nl en in het communicatie-vakblad Adformatie (nummer 19, 13 mei 2011).

Volgens Van den Hoek Ostende zou Schoolmagazine moeten worden aangemeld bij de NOM Print Monitor, de marktstandaard in onderzoek naar bereikscijfers: "Hiermee voorziet de branche in een manier om dit soort misstanden te voorkomen en adverteerders regelmatig betrouwbare informatie te geven over het bereik van een printtitel. Er is geen enkele geloofwaardige reden waarom de titel Schoolmagazine niet in de NOM Print Monitor zou kunnen worden opgenomen."

De Schoolkrantdrukkerij is reeds een bodemprocedure gestart om de door haar geleden schade te verhalen. Van den Hoek Ostende: "Ook de mogelijkheid om teveel betaalde advertentiegelden terug te vorderen kan worden onderzocht. Gedupeerde adverteerders die hebben geadverteerd in Schoolmagazine kunnen daarvoor contact met ons opnemen via info@schoolkrantonderzoek.nl.”

Meer informatie over het kort geding en de onderzoeksrapporten heeft De Schoolkrantdrukkerij gepubliceerd op de internetpagina www.schoolkrantonderzoek.nl.Apprentice Uitgevers in vakblad Adformatie
Zie ook:
Artikel in Adformatie "Apprentice moet bereik rectificeren"
 
Downloads en links

Vonnis Rechtbank
Het volledige vonnis van het kort geding aangespannen door De Schoolkrantdrukkerij tegen Apprentice Uitgevers


Onderzoeken
De in opdracht van De Schoolkrantdrukkerij door
De Vos & Jansen uitgevoerde onderzoeken over Schoolmagazine:
Bereiksonderzoek
Verspreidingsonderzoek


Persbericht
Het volledige persbericht van De Schoolkrantdrukkerij


Relevante links
Uitgave van Schoolmagazine
Apprentice Uitgevers
De Schoolkrantdrukkerij
De Vos & Jansen
NOM Print Monitor


Contact
info@schoolkrantonderzoek.nl
of 030-2410930


Waarom dit
initiatief van De
Schoolkrantdrukkerij?


Door de voorzieningenrechter opgelegde rectificatietekst (citaat uit vonnis van kort geding)
"Rectificatie
Wij hebben de afgelopen periode via verschillende uitingen meegedeeld dat Schoolmagazine wordt verspreid op 95% van de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland en dat deze uitgave een bereik heeft van 730.000 lezers. Daarnaast hebben wij meegedeeld dat 80% van alle schoolkranten in het voortgezet onderwijs wordt gemaakt via Schoolmagazine. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de juistheid van de hiervoor genoemde getallen niet kan worden aangetoond en dat deze mededelingen daarom misleidend zijn. Genoemde getallen zijn lager.

Apprentice Uitgevers"Toelichting op dit initiatief
Waarom dit initiatief van De Schoolkrantdrukkerij?
De Schoolkrantdrukkerij concurreert met Apprentice Uitgevers op de markt voor het drukken van schoolkranten (door scholen zelf gemaakte uitgaven). De Schoolkrantdrukkerij heeft geen eigen printtitel maar plaatst advertenties direct in een selectie van schoolkranten. Sommige reclame-mededelingen van Apprentice Uitgevers bevreemden De Schoolkrantdrukkerij omdat ze onverenigbaar leken met de realiteit zoals De Schoolkrantdrukkerij die in de markt aantrof. Daarop liet De Schoolkrantdrukkerij drie claims van Apprentice Uitgevers onderzoeken door marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen uit Nijmegen. De onthutsende onderzoeksresultaten lieten een zeer groot verschil zien tussen de claims van Apprentice en de waarheid. De Schoolkrantdrukkerij sprak Apprentice hierop aan, maar dat leidde niet tot het staken van het verspreiden van de claims. De Schoolkrantdrukkerij besloot om deze oneerlijke concurrentie niet te accepteren en een kort geding te starten om een verbod te eisen op de verspreiding van de ver van de waarheid afstaande reclame-mededelingen. De voorzieningenrechter oordeelde dat deze reclame-mededelingen inderdaad onwaar en naar adverteerders toe misleidend zijn.

De Schoolkrantdrukkerij is enkel uit op eerlijke concurrentie op basis van de waarheid en is er niet op uit om Apprentice Uitgevers te schaden. De Schoolkrantdrukkerij zou graag zien dat de titel Schoolmagazine wordt aangemeld bij de in de branche alom geaccepteerde NOM Print Monitor zodat de beschikbaarheid van betrouwbare bereikscijfers geborgd is. Anders dan Apprentice Uitgevers heeft beweerd, is aanmelding, ook met het innieten van een klein gedeelte van de oplage in het midden van schoolkranten, gewoon mogelijk. Zie de opnamecriteria.


Zodra Schoolmagazine bij de NOM Print Monitor is aangemeld,
zal De Schoolkrantdrukkerij deze website sluiten.
Wat is de NOM Print Monitor?
Stichting NOM

De NOM Print Monitor is dé marktstandaard voor bereikscijfers van tijdschriften en dagbladen en wordt alom in de uitgeef- en advertentiebranche erkend. Het onderzoek wordt georganiseerd door de stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). Deze stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van:

- BVA bond van adverteerders
- Cebuco (Nederlandse dagbladpers)
- Nederlands Uitgevers Verbond (GPT)
- PMA (Platform Media-Adviesbureaus)

Bij de NOM Print Monitor zijn ongeveer 200 tijdschriften en dagbladen aangesloten waaronder bijvoorbeeld HP/De Tijd, Cosmopolitan, Elsevier en Quest. Al deze titels laten op deze manier hun bereik op betrouwbare wijze meten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Intomart GfK en vindt plaats onder bijna 22.000 respondenten.
Meer over het NOM en de NOM Print Monitor op de website van het NOM.Deze website is een initiatief van De SchoolkrantdrukkerijVonnis | Bereiksonderzoek | Verspreidingsonderzoek | Persbericht | Waarom dit initiatief? | info@schoolkrantonderzoek.nl